INFORMAȚII UTILE

ACTE NECESARE LA CONSULTAȚIE

Pentru a beneficia de consultații gratuite, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, trebuie să prezentați următoarele documente:

 • Dovada calității de asigurat: adeverință de salariat, cupon de pensie, carnet de șomer, carnet de student, elev, ucenic între 18 – 26 ani, vizat la zi, copie certificat de naștere pentru persoane sub 18 ani, certificat de încadrare în grad de handicap sau cupon pensie de handicap, adeverință eliberată de primărie pentru persoanele beneficiare de ajutor social, documente care arată calitatea de veteran, revoluționar sau apartenență la alte legi speciale, chitanță de plată directă la CAS județeană, etc.
 • Buletin sau carte de identitate
 • Cardul electronic de asigurat
Important de știut:
 • Pacienţii neasiguraţi sau care nu pot face dovada calităţii de asigurat în sistemul public sau pacienti fara bilet de trimitere, pot fi consultați gratuit numai în caz de urgență medicochirurgicală sau boală cu potențial endemo-epidemic (contagioasă), constatată de medic.
 • Femeile însărcinate sau lăuze au prioritate pentru consultație.
 • Consultațiile pentru diverse fișe au prioritate pentru consultație.
 • Biletul de trimitere are valabilitate 30 de zile. Pe baza acestui bilet de trimitere pacientul mai poate beneficia de încă maxim 2 consultații de control pentru situațiile în care necesită investigații suplimentare sau necesită urmărirea eficienței tratamentului.
 • Plata directă a consultației de către pacient nu oferă prioritate în acordarea serviciilor medicale și aceste servicii fiind oferite pe bază de programare.

 

SERVICII MEDICALE CU PLATĂ

Sunt acele consultații sau servicii medicale care nu sunt suportate din fondul asigurărilor de sănătate, contravaloarea acestora fiind suportată de asigurat, de unitățile care le solicită sau din alte surse. Acestea sunt:

 • servicii medicale acordate sportivilor.
 • eliberarea actelor medicale solicitate de autoritățile care prin activitatea lor au dreptul să cunoască starea de sănătate a asiguraților (comisii de expertiză, angajatori, eliberarea certificatelor medicolegale, aviz stațiune etc).
 • asistență medicală la cerere sau în cazul în care pacientul nu prezintă bilet de trimitere deși este asigurat.
 • unele servicii care nu sunt contractate cu CAS: detalii despre serviciile cu plată sunt afișate la toate cabinetele de specialitate.

INFORMAȚII UTILE